Hvad betyder Pantone?

Pantone Matching System (PMS) er et farvesystem, som hovedsageligt anvendes indenfor grafik- og trykindustrien. Pantonefarver er specialfarver og spænder fra "almindelige" farver til farver der ikke kan gengives i CMYK(firefarvetryk) som f.eks. neon- og metalfarver. Pantonefarver anvendes ofte til logoer, så man har en ren farve og dermed undgår at få raster i et firefarvetryk (CMYK).

Pantonefarverne er ordnet i et system med identifikation i form af entydige numre, der som med ethvert andet farvesystem har til hensigt objektivt og utvetydigt at udveksle oplysninger om farver imellem alle involverede i trykproduktionen (Uafhængigt af individuelle farvesyn).

PMS blev udviklet i 1963 af Pantone Inc. og er i 2014 udvidet til at indeholde 1755 specialfarver, der for hovedparten ikke kan opnås ved blanding i firefarvetryk. Rettighederne til farvesystemet ejes af Pantone Inc., et amerikansk selskab med hovedkvarter i Carlstadt, New Jersey.